Alle Satelliten Frequenzen

Print Friendly, PDF & Email

Amateurfunk Satelliten

SatelliteUplinkDownlinkModeCallsign
1KUNS-PF437.3001k2/2k4/4k8*/9k6* GMSK
3CAT-1437.2509600bps FSK CW
3CAT-2145.970/2401.0009600bps BPSK/100kbps GMSK
4M-LXS145.980WSJT-JT65BLX0OHB
Aalto-1437.220/2402.0009600bps FSK CWOH2A1S
Aalto-2 (FI01)437.3359600bps GFSKAALTO2
AAUSAT-1437.4509600bps GMSK
AAUSAT-2437.4261k2*MSK 9k6 FSKOZ2CUB
AAUSAT-3437.4254800bps FSK CWOZ3CUB
AAUSAT-4437.4252k4*/9k6/19k2 GFSK CWOZ4CUB
AAUSAT-5437.4259600bps GMSK CWOZ5CUB
AENEAS437.6001200bps AFSKKE6YFA-1
AeroCube-1902/9289600bps GFSK
AeroCube-2902-9289600bps GFSK
AESP14437.6009600bps GFSK
AggieSat-4436.2509k6/153k6 FSK
AISat437.250CWDP0AIS
AIST-1 (RS-41)CW
AIST-2 (RS-43)435.215FM CW
AIST-2D (RS-48)145.831-145.849435.3065-435.32354800bps PSK CW
ALEXANDER (PhoneSat2)2401.200-2431.2001200bps AFSKKJ6KRW
ALICE460.xxxGFSK
All-Star/THEIA2401.700256Kbps BPSKCOSGC1AS
ALMASat-1437.465/2407.8501200bps FSKALMASAT
ALSat-1N437.6469600bps FSKAL1N
ANDE (NO-61)145.825145.8251200bps AFSKANDE-1
ANDE-2 (Castor)145.8251200bps AFSKKD4HBO-1
ANDE-2 (Pollux)145.8251200bps AFSKPOLLUX-1
ANTELSat437.575/2403.0001k2 AFSK GFSK/MSK CWCX1SAT
ANUSAT1200bps AFSK Carrier
AOBA-VeloxIII437.3751200bps AFSK CWJG6YBW
AoXiang-1 (CN04)436.150*/437.6409600bps BPSKNPUAX1
AO-1 (Oscar-1)CW
AO-2 (Oscar-2)CW
AO-3 (Oscar-3)145.975-146.025144.325-144.375SSB CW
AO-4 (Oscar-4)432.145-432.155144.300-144.310SSB CW
AO-5 (Oscar-5)29.450CW
AO-6 (Phase-2A)145.900-146.00029.450- 29.550SSB CW
AO-7 (Phase-2B)145.850-145.95029.400- 29.500A
AO-7 (Phase-2B)432.125-432.175145.975-145.925B C
AO-7 (Phase-2B)2304.100D(RTTY)
AO-8 (Phase-2D)145.850-145.90029.400- 29.500SSB CW
AO-8 (Phase-2D)145.900-146.000435.200-435.100SSB CW
AO-10 (Phase-3B)435.030-146.180145.975-145.825SSB CW
AO-13 (Phase-3C)435.423-435.573145.975-145.825SSB CW
AO-16 (PACSAT)145.920437.026FM USB
AO-16 (PACSAT)145.920437.0261200bps JASPACSAT-11 -12
AO-21 (RS-14)145.8001200bps BPSK CW
AO-24 (ARSENE)145.9751200bps AFSK
AO-27 (EYESAT-A)145.850436.7951200bps AFSK FM
AO-37 (ASUSAT)145.960/145.980435.7009600bps FSK
AO-40 (Phase-3D)400bps PSK
AO-49 (Rubin-2)435.275145.825U/1200 D/9600 MSK
AO-51 (Echo)145.920435.300FM_tone 67.0Hz
AO-51 (Echo)145.860/145.8802401.2009600bps FSKPECHO-11 -12
AO-51 (Echo)1268.700435.1509600bps FSKPACB-11 -12
AO-54 (SuitSat-1)145.990FM
AO-71 (AubieSat-1)437.4751200bps AFSK CW
AO-73 (FUNcube-1)435.130-435.150145.970-145.9501200bps BPSK
AO-85 (Fox-1A)435.172145.979FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
AO-91 (Fox-1B RadFxSat)435.250145.960FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
AO-92 (Fox-1D)435.350/1267.350145.880FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
ARC-1437.5659600bps 1Mbps CW
ArduSat-1437.3259600bps MSK CWWG9XFC-1
ArduSat-2437.xxx9600bps MSK CCSDSWG9XFC-2
ArduSat-X437.3459600bps MSK CWWG9XFC-X
Argus2403.000-2403.4001200bps AFSK
ARISSat-1 (SuitSat-2)435.742-435.758145.938-145.922FM linear/inverting
ARISSat-1 (SuitSat-2)145.950FM SSTV Telemetry
ARISSat-1 (SuitSat-2)145.918BPSK-1000/CWRS01S
ARISSat-1 (SuitSat-2)145.939BPSK-400/CW
Armadillo437.52538k4 GMSK
ARTSAT1-INVADER (CO-77)437.2001k2AFSK DigiTalker CWJQ1ZKK
ARTSAT2-DESPATCH (FO-81)CWJQ1ZNN
Athenoxat-1437.4854800bps GMSK CWATX1
Atlantis (US02)436.3909600bps GMSKWD8DOX
AubieSat-1 (AO-71)437.4751200bps AFSK CW
AUTcube2437.3851k2AFSK 9k6FSK WSJT
BeEagleSat (TR01)437.3709600bps GMSKON01TR
BEESAT-1436.0009600/4800bps GMSKDP0BEE
BEESAT-2435.9504800bps GMSK CWDP0BEF
BEESAT-3435.9504800bps GMSK CWDP0BEG
BEESAT-4435.9504800bps GMSK CWDP0BEH
BELL (PhoneSat1)2401.200-2431.2001200bps AFSKKJ6KRW-1
Bevo-2437.32538k4 FSK CW
BHUTAN-1 (BIRD-BT)145.825145.825APRS digipeater CWJG6YKL
Bion-M1
BIRD-B (Bangladesh BRAC)437.3751k2AFSK 9k6GMSK CWJG6YJS
BIRD-G (Ghana GhanaSat-1)437.3751k2AFSK 9k6GMSK CWJG6YJP
BIRD-J (Japan Toki)437.3751k2AFSK 9k6GMSK CWJG6YJO
BIRD-M (Mongolia Mazaalai)437.3751k2AFSK 9k6GMSK CWJG6YJQ
BIRD-N (Nigeria EduSat-1)437.3751k2AFSK 9k6GMSK CWJG6YJR
BIRD-BT (BHUTAN-1)145.825145.825APRS digipeater CWJG6YKL
BIRD-MY (UiTMSat-1)145.825145.825APRS digipeater CWJG6YKN
BIRD-PH (MAYA-1)145.825145.825APRS digipeater CWJG6YKM
BIROS437.5254800bps GMSK
BisonSat437.3759600bps GMSKN7SKC
Black Knight-1437.345
BO-47 (IDEFIX)145.840400bps BPSK
BO-48 (IDEFIX)435.270400bps BPSK
BRICsat-P (NO-83)28.120435.3509600bps FSK PSK31BRCSAT
BRITE-PL437.365/2234.40032Kbps-256Kbps
BugSat-1437.4459600bps GMSKLU7AA
BY70-1145.920436.2009600bps BPSK FM_tone 67.0Hz
CADRE437.485/3404.0009600bps GMSK 1Mbit OQPSK
CAERUS437.6001200bps AFSKKJ6FIX-1
CANX-1437.8801200bps AFSKVA3SFL
CANX-2437.478GMSKVA3SFL
CANX-22200.000/2407.65032Kbps-256Kbps BPSKVA3SFL
CANX-3 (UniBRITE)145.890CW
CANX-4145.890/2234.40032Kbps-256Kbps BPSK
CANX-5145.890/2234.40032Kbps-256Kbps BPSK
Canyval-X 1/2435.0009600bps MSK
CAPE-1435.2451200bps AFSKK5USL
CAPE-2 (LO-75)145.825145.822/437.3251200bps AFSK CW VoiceW5UL-15
CAS-2T145.925435.615FM CWCAS2T
CAS-3A (XW-2A)435.030-435.050145.685-145.6659k6/19k2* GMSK/CWBJ1SB
CAS-3B (XW-2B)435.090-435.110145.750-145.7309k6/19k2* GMSK/CWBJ1SC
CAS-3C (XW-2C)435.150-435.170145.815-145.7959k6/19k2* GMSK/CWBJ1SD
CAS-3D (XW-2D)435.210-435.230145.880-145.8609k6/19k2* GMSK/CWBJ1SE
CAS-3E (XW-2E)435.270-435.290145.935-145.9159k6 GMSK/CWBJ1SF
CAS-3F (XW-2F)435.330-435.350146.000-145.9809k6 GMSK/CWBJ1SG
CAS-3G (DCBB KAITUO-1B)145.475*/437.9509k6 GMSKBJ1SH
CAS-3H (LilacSat-2)144.350/144.390144.390/437.225*1k2/4k8*/9k6 AFSK/GFSKBJ1SI
CAS-3I (NUDT-Phone-Sat)437.3009k6 GFSKBJ1SJ
CAS-4A (ZHUHAI-1 01)435.220145.870SSB 20_kHz bandwidth inverted
CAS-4A (ZHUHAI-1 01)145.8354800bps GMSK CWBJ1SK
CAS-4B (ZHUHAI-1 02)435.280145.925SSB 20_kHz bandwidth inverted
CAS-4B (ZHUHAI-1 02)145.8904800bps GMSK CWBJ1SL
CAS-5A21.385-21.41529.490HF/HF linear
CAS-5A21.385-21.415435.505HF/UHF linear
CAS-5AHF_CW
CAS-5A145.820435.540VHF/UHF linear
CAS-5A145.925435.600VHF/UHF FM
CAS-5AUHF_CW
CAS-5A435.6504k8/9k6 GMSK
CAS-5BUHF_CW
CAS-6VHF_CW
CAS-6435.280145.925UHF/VHF linear
CAS-6145.8904k8 GMSK
Challenger (US01)437.5109600bps GMSKQBUS01
ChargerSat-1437.4059600bps FSK
Chasqui-1437.0251k2AFSK 9k6GMSK
CHOMPTT437.5609600bps GMSK
ChubuSat-1145.980437.4851200bps 9600bps CWJJ2YJY
ChubuSat-2145.815437.1001k2 AFSK 9k6 GMSK CWJJ2YPN
ChubuSat-3145.840437.4251k2 AFSK 9k6 GMSK CWJJ2YPO
Cliff (Fox-1C)435.300/1267.300145.920FM CTCSS 67.0Hz
CNUSail-1437.1009600bps GMSK
CO-55 (CUTE-I)437.4701200bps AFSK CWJQ1YCY
CO-56 (CUTE-1.7)437.5051200bps AFSKJQ1YPC
CO-56 (CUTE-1.7)1268.500437.5059600bps GMSK
CO-57 (XI-IV)437.4901200bps AFSK CWJQ1YCW
CO-58 (XI-V)437.3451200bps AFSK CWJQ1YGW
CO-65 (CUTE1.7+APDII)437.4751200bps AFSK CWJQ1YTC
CO-65 (CUTE1.7+APDII)1267.600437.4759600bps GMSKJQ1YTC
CO-66 (SEEDS-II)437.4851k2AFSK CW DigiTalkerJQ1YGU
CO-77 (ARTSAT1-INVADER)437.2001k2AFSK DigiTalker CWJQ1ZKK
Columbia (US04)437.0559600bps GMSKKD8CJT
COMPASS-1437.4051200bps AFSK CWDP0COM
COMPASS-2/DragSail (DE04)437.300/2403.0001200bps AFSK
COPPER2403.000-2403.4009600bps FSK
COPPER-2437.2909600bps
CP-1436.84515bps DTMF
CP-2437.3251200bps AFSK
CP-3436.8451200bps AFSK
CP-4437.3251200bps SSB CWN6CP
CP-5437.4051200bps AFSK CWCP5
CP-6437.3651200bps AFSK CWN6CP
CP-7 (DAVE)437.1509600bps FSK CWWI2XNR-1
CP-8 (IPEX)437.2709600bps GMSK CWKJ6KSL-1
CP-9 (LEO)437.5059k6/19k2/38k4 FSK
CP-10 (ExoCube-1)437.2709600bps FSK CWKK6HGC XO3
CP-11 (ISX)437.1509600bps FSK CW
CP-12 (ExoCube-2)437.1509600bps FSK CW
Cliff (Fox-1C)435.300/1267.300145.920FM CTCSS 67.0Hz
CSSWE437.3499600bps GMSKCSSWE7
CSTB-1400.0381200bps AFSK
CSUNSat1437.4009600bps GMSK CWCSUNSAT1
CubeBug-1437.4451200bps AFSKCUBEB1
CubeBug-2 (LO-74)437.4451k2AFSK 9k6FSK*CUBEB2-6
CubeSail-1/2437.5059600bps GMSK
CUNYSAT-1437.5059600bps GMSK CW
CUSat-1437.4051200bps AFSKBOTTOM
CUSat-2437.4851200bps AFSKWG2XTI
CUTE-I (CO-55)437.4701200bps AFSK CWJQ1YCY
CUTE-1.7 (CO-56)437.5051200bps AFSKJQ1YPC
CUTE-1.7 (CO-56)1268.500437.5059600bps GMSK
CUTE1.7+APDII (CO-65)437.4751200bps AFSK CWJQ1YTC
CUTE1.7+APDII (CO-65)1267.600437.4759600bps GMSKJQ1YTC
CXBN437.5259600bps GFSK
CXBN-2437.0759600bps FSK
DANDE436.7509600bps GMSKDANDE-2
DAVE (CP-7)437.1509600bps FSK CWWI2XNR-1
DaVinci145.100436.5009600bps GMSK
DCBB (CAS-3G KAITUO-1B)145.475*/437.9509k6 GMSKBJ1SH
DELFI-C3 (DO-64)145.8701200bps BPSKDLFIC3
DELFI-C3 (DO-64)435.530-435.570145.920-145.880SSB CWDLFIC3
Delfi-n3Xt145.870/145.9302400bps BPSK MSK
Delfi-n3Xt435.530-435.570145.880-145.920SSB
DeorbitSail145.9751200bps BPSKDOS
DESPATCH (FO-81)CWJQ1ZNN
Diwata-2437.500145.900FM APRS Digipeater CW
DO-17 (DOVE)145.8251200bps AFSKDOVE-1
DO-64 (DELFI-C3)145.8701200bps BPSKDLFIC3
DO-64 (DELFI-C3)435.530-435.570145.920-145.880SSB CWDLFIC3
Dove-1/2145.8251200bps AFSK
Dove-3
Dove-4
DRAGONSat (AggieSat-2)436.25019200bps FSK
DRAGONSat (BEVO-1)437.3259600bps FSK
DragonSat-1145.8709600bps FSK
DragSail/COMPASS-2 (DE04)437.300/2403.0001200bps AFSK
DSLWP-A1(A) (LO-93)435.425/2222.810500/250bps GMSK JT4GBJ1SM
DSLWP-A2(B) (LO-94)435.400/2275.220500/250bps GMSK JT4GBJ1SN
DTUsat-12400bps AFSK CWOZ2DTU
DTUsat-21268.9002401.8359k6CPFSK/1k2 19k2 38k4MSK CWOZ2DTU
DUCHIFAT435.220145.825/145.9801200bps BPSK CW4X4HSL
DUTHSat (GR01)436.4201200bps BPSKSZ2DUT
DX-1144.975-145.025434.975-435.0259600bps GFSKDAURIA
D-SAT437.5054800bps GMSK CWU1-DSAT-U1
D-Star ONE437.325435.525D-Star Telemetry
D-Star ONE Phoenix437.325435.525D-Star TelemetryDP1GOS
E1P (Explorer-1 Prime)437.305437.5051200bps AFSK
E1P-U2437.305437.5051200bps AFSK(USB)K7MSU-1
Eagle-1 (BeakerSat-1)437.4659600bps GFSK
Eagle-2 ($50SAT MO-76)437.5059600bps GFSK RTTY CW
EagleSat-1437.6451200bps AFSK
EcAMSat437.0951200bps AFSKKE6QLL
EDSN 1-82401.200-2431.2001200bps AFSK
ELFIN-A437.4509600bps GFSKWJ2XNX
ELFIN-B437.4759600bps GFSKWJ2XOX
EnduroSat One437.0509600bps GMSK MusicLZ0AMS
EO-79 (QB50p1 FUNcube-3)435.047-435.077145.965-145.9351200bps BPSK CW SSBQB50P1
EO-80 (QB50p2)435.080145.880/145.8401200bps BPSK CW FMQB50P2
EO-88 (FUNcube-5 Nayif-1)435.015-435.045145.990-145.9601200bps BPSK SSB
EQUISat435.5509600bps 4LFSK CW LED
ESEO (FUNcube-4)1263.500145.930FM
EstCube-1437.505/2401.2509600bps GMSK CWES5E-11 ES5E/S
ESTELLEU S-band 5.8GHz1Mbps-10Mbps GFSK BPSK
Es'Hail-22400.050-2400.30010489.550-10489.800Linear transponder
Es'Hail-22401.500-2409.50010491.000-10499.000Digital transponder
ExAlta-1 (CA03)436.7054k8*/9k6/19k2 GMSKON03CA
ExoCube-1 (CP-10)437.2709600bps FSK CWKK6HGC XO3
ExoCube-2 (CP-12)437.1509600bps FSK CW
e-st@r437.4451200bps AFSKE-STAR-I
e-st@r-II437.4851200bps AFSK CWE-STAR-II
FalconSAT-3145.840435.1039600bps GMSKPFS3-11 -12
FASTRAC-1 (FO-69)145.825437.3451200bps AFSKFAST1
FASTRAC-1 (FO-69)145.980437.3459600bps FSKFAST1
FASTRAC-2 (FO-70)435.025145.8251200bps AFSKFAST2
FASTRAC-2 (FO-70437.345145.8259600bps FSKFAST2
FCAL (NO-62)437.3851200bps AFSKKD4HBO
FIREBIRD-1437.40519200bps FSKK7MSU
FIREBIRD-2437.23019200bps FSKK7MSU
FIREBIRD-3437.396*/437.40519200bps FSKK7MSU
FIREBIRD-4437.219*/437.23019200bps FSKK7MSU
First-MOVE435.520145.9701200bps BPSK CWMOVE1
FITSAT-1437.445/5.84GHz1200bps/115.2KbpsJG6YEW
FMN-1 (FengMaNiu-1)145.945435.350FM 9600bps BPSKBUAABJ
FO-12 (JAS-1)145.900-146.000435.900-435.800SSB CW
FO-12 (JAS-1)145.85/87/89/91435.9101200bps JAS8J1JAS
FO-20 (JAS-1b)145.900-146.000435.900-435.800SSB CW
FO-20 (JAS-1b)145.85/87/89/91435.9101200bps JAS8J1JBS
FO-29 (JAS-2)145.900-146.000435.900-435.800SSB CW DigiTalker
FO-29 (JAS-2)145.85/87/89/91435.9101200bps JAS8J1JCS
FO-69 (FASTRAC-1)145.825437.3451200bps AFSKFAST1
FO-69 (FASTRAC-1)145.980437.3459600bps FSKFAST1
FO-70 (FASTRAC-2)435.025145.8251200bps AFSKFAST2
FO-70 (FASTRAC-2)437.345145.8259600bps FSKFAST2
FO-81 (ARTSAT2-DESPATCH)CWJQ1ZNN
Fox-1A (AO-85)435.172145.980FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
Fox-1B (RadFxSat AO-91)435.250145.960FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
Fox-1C (Cliff)435.300/1267.300145.920FM CTCSS 67.0Hz
Fox-1D (AO-92)435.350/1267.350145.880FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
Fox-1E (RadFXsat-2)145.860-145.890435.790-435.7601200bps BPSK
FUNcube-1 (AO-73)435.130-435.150145.970-145.9501200bps BPSK
FUNcube-2 (on UKube-1)435.060-435.080145.950-145.9301200bps BPSK
FUNcube-3 (QB50p1 EO-79)435.047-435.077145.965-145.9351200bps BPSK CW SSBQB50P1
FUNcube-4 (ESEO)1263.500145.930FM
FUNcube-5 (Nayif-1 EO-88)435.015-435.045145.990-145.9601200bps BPSK SSB
F-1145.9801200bps FM AFSK CWXV1VN
Galassia436.400144.200/145.0009600bps GMSK
GEARRSat-1
GeneSat-1437.065/437.1001200bps AFSKKE7EGC
GO-32 (TechSat-1B)145.850/145.930435.2259600bps FSK4XTECH-11 -12
Goliat437.4851200bps AFSK CWYO7MJF
GOMX-1437.2501k2/2k4/4k8*/9k6GMSK CW
GOMX-2437.2509600bps MSK
GOMX-3437.2504k8/19k2* GMSK
GOMX-4A400.800
GOMX-4B400.800
GRAHAM (PhoneSat1)2401.200-2431.2001200bps AFSKKJ6KRW-2
GRIFEX437.48019200bps 9600bps* GMSKKD8SPS
Hamsat (VO-52)435.220-435.280145.930-145.870SSB CarrierIndian
Hamsat (VO-52)435.225-435.275145.925-145.875SSB CWDutch
HAUSAT-1437.4651200bps AFSKD90HP
HAVELSAT (TR02)436.8459600bps GMSK CWON02TR
HawaiiSat1 (HiakaSat1)145.98059600bps GFSK
HawkSat-1437.3451200bps AFSK
HA-1 (Zhou Enlai Huai'An-1)145.930436.950FM 9600bps BPSKBI4ST
Hermes437.4251200bps AFSK
HiNCube437.305
HO-59 (HITSAT)145.980437.4251200bps AFSKJR8YJT
HO-68 (XW-1)145.925-145.975435.765-435.715SSB invertingBJ1SA-11 -12
HO-68 (XW-1)145.825435.675FM_tone67Hz
HO-68 (XW-1)CWBJ1SA
Hoopoe (IL01)437.7409600bps BPSKON01IL
Ho'oponopono-2427.2209600bps FSK GMSK
Hodoyoshi-1467.6741000bps Unknown
HORYU-2437.3751200bps FSK CWJG6YBW
HORYU-4437.375/2400.3001k2 AFSK 9k6 GMSK S-BPSK CWJG6YBW
Humsat-D437.325/437.525CW
ICEcube-1437.3059600bps FSKW2CXM
ICEcube-2437.4259600bps FSKN2VR
IceCube43*.xxx
ICUBE-1435.060145.9471200bps BPSK/FM-DSB
IDEFIX (BO-47)145.840400bps BPSK
IDEFIX (BO-48)435.270400bps BPSK
IiNUSat145.950436.9151k2 9k6 2FSK
IITMSAT437.50519k2 GMSK
InflateSail (GB06)436.0601200bps BPSKON06GB
INS-1C435.0801200bps ManchesterINDUSR-10
INVADER (CO-77)437.2001k2AFSK DigiTalker CWJQ1ZKK
IO-26 (ITAMSAT)145.875-145.950435.822/435.8671200bps JASITMSAT-11 -12
IO-86 (LAPAN-A2 ORARI)145.880/145.825435.880/145.825FM_tone 88.5Hz/APRSYBSAT/YBOX-1
ION437.5051200bps AFSK
IPEX (CP-8)437.2709600bps GMSK CWKJ6KSL-1
Irazu436.5009600bps FSKTI0IRA
Irvine01437.8009600bps FSK
ISS145.825145.8251200bps AFSKRS0ISS ARISS
ISS145.990145.800SSTV
ISS145.200145.800Voice(Reg 1)NA1SS
ISS144.490145.800Voice(Reg 2 3)NA1SS
ISS435.050145.800Repeater 67Hz CTCSS
ISS437.550437.5501200bps AFSKRS0ISS
ISX (CP-11)437.1509600bps FSK CW
ITASAT-1145.860/2400.1501200bps BPSK
ITF-1CWJQ1ZLO
ITF-2 (TO-89)437.5251200bps FM CWJQ1ZTK
IT-SPINS437.40519200bps GMSK
ITU-pSat1437.32519200bps GFSK CW
i-INSPIRE II (AU03)436.3304800bps GMSKON03AU
JAISAT-1145.935-145.965435.965-435.9351k2 PSK SSB CW
JAS-1 (FO-12)145.900-146.000435.900-435.800SSB CW
JAS-1 (FO-12)145.85/87/89/91435.9101200bps JAS8J1JAS
JAS-1b (FO-20)145.900-146.000435.900-435.800SSB CW
JAS-1b (FO-20)145.85/87/89/91435.9101200bps JAS8J1JBS
JAS-2 (FO-29)145.900-146.000435.900-435.800SSB CW (DigiTalker)
JAS-2 (FO-29)145.85/87/89/91435.9101200bps JAS8J1JCS
JAWSAT (WO-39)145.860437.070/437.1759600bps FSK
Jugnu437.505CW
Juvenile-1F(Shaonian-Xing)9600bps BPSKMXSAT-1
JY1SAT435.100-435.120145.875-145.855SSB 1k2BPSK CW
KAGAYAKI437.3759600bps FSK CW
Kaidun-1437.6001200bps G3RUH BPSKAXNWPU-4
KAITUO-1B (CAS-3G DCBB)145.475*/437.9509k6 GMSKBJ1SH
KAUSAT-5437.465/2413.0009600bps FSK 115k2 MSK
KickSat2401.000-2436.2001200bps AFSKKD2BHC
KKS-1 (KISEKI)437.4451200bps AFSK CWJQ1YYY
KNACKSAT435.6351k2/9k6 GFSK
KO-23 (KITSAT-A)145.900/145.850435.1759600bps FSKHL01-11 -12
KO-25 (KITSAT-B)145.980/145.870436.5009600bps FSKHL02-11 -12
KSATS Ku-band10kbps 1Mbps
KSAT2S Ku-band200Kbps 1Mbps G1D
KS-1Q436.50020kbps GMSK
KUTESat Pathfinder437.3851200bps AFSKKC0RMW
KySat-1145.850436.7901200bps AFSK
KySat-2437.4059600bps FSKKK4AJJ
LAICE-1437.5059600bps GMSK
LambdaSat437.4621200bps AFSK
LAPAN-A2 (ORARI IO-86)145.880/145.825435.880/145.825FM_tone 88.5Hz/APRSYBSAT/YBOX-1
LAPAN-A3 (IPB)437.4251200bps FFSK
LARES
LEO (CP-9)437.5059k6/19k2/38k4 FSK
LIBERTAD-1437.4051200bps AFSK5K3L
LightSail-A437.4359600bps FSKKK6HIT-1
LightSail-B437.3259600bps GMSK
LilacSat-1 (CN02 LO-90)145.985436.5109600bps BPSK FMON02CN
LilacSat-2 (CAS-3H)144.350/144.390437.225*/144.3901k2/4k8*/9k6 AFSK/GFSKBJ1SI
LINK (KR01)436.0301200bps BPSKD80LW
LitSat-1435.135-435.165145.965-145.935SSB
LitSat-1435.550145.8459600bps FSK CWLY1LS
LituanicaSAT-1 (LO-78)145.950435.176FM_tone 67.0Hz
LituanicaSAT-1 (LO-78)145.850437.5439600bps FSK CWLY5N
LituanicaSAT-2 (LT01)437.2659600bps FSKLY0LS
LO-19 (LUSAT)145.840-145.900437.125/437.150CW carrierLUSAT-11 -12
LO-74 (CubeBug-2)437.4451k2AFSK 9k6FSKCUBEB2-6
LO-87 (NuSat-1)435.935-435.965145.965-145.935SSB CW
LO-87 (NuSat-1)436.4459k6/19k2/40k0* GFSK
LO-90 (LilacSat-1 CN02)145.985436.5109600bps BPSK FMON02CN
LO-93 (DSLWP-A1)435.425/436.425/2222.810500/250bps GMSKBJ1SM
LO-94 (DSLWP-A2)435.400/436.400/2275.220500/250bps GMSKBJ1SN
LQSat437.650/2404.0354k8 MSK/1Mbps QPSK CW
MakerSat-0
MaSat-1 (MO-72)437.345625/1250bps 2GFSK CWHA5MASAT
MAST2400.000-2483.500FHSS
Max Valier Sat145.860CWII3MV
MAYA-1 (BIRD-PH)145.825145.825APRS digipeater CWJG6YKM
MCubed-2437.4859600bps GMSKNOCALL
Mea Huaka'i Voyager437.405/5.840GHz1200bps AFSK
MemSat437.3509600bps BPSK
MEROPE145.9801200bps AFSKK7MSU-1
METEOR-M1137.100/137.90072Kbps QPSK
METEOR-M2137.100/137.90072Kbps QPSK
MicroMAS-1468.0001.5Mbit/s OQPSK
MinXSS-1437.3509600bps GMSKMINXSS
MinXSS-2437.2509600bps GMSK
MIR145.985145.985PacketR0MIR-1
myPocketQub437.425-437.525
MO-30 (UNAMSAT-B)435.1381200bps BPSK
MO-46 (TiungSat)145.850/145.925437.32538400bps FSKMYSAT3-11 -12
MO-72 (MaSat-1)437.345625/1250bps 2GFSK CWHA5MASAT
MXSAT-1(Shaonian-Xing Juvenile-1F)9600bps BPSKMXSAT-1
M-Cubed437.4859600bps GMSK
NanoSail-D21200bps AFSKKE7EGC
NanosatC-Br1435.xxx145.8651200bps BPSK CWNCBR1
Nayif-1 (FUNcube-5 EO-88)435.015-435.045145.990-145.9601200bps BPSK SSB
NCUBE-1437.3059600bps GMSKLA1CUB
NCUBE-29600bps FSKLA1CUB
NEE-01 Pegaso910.000(bandwidth 25MHz)AMTV-CW SSTV
NEE-02 Krysaor980.000(bandwidth 25MHz)
Negai*""437.3051200bps AFSK CWJQ1ZEX
NEXUS145.900-145.930435.910-435.880600-19k2 FSK pi/4 shift QPSK
NIUSAT436.000/2240.0001200bps ManchesterNIUOBT
NJUST-1 (CN03)436.5701200bps BPSKBI4ST
NMARS148.97527.9651200bps FM USB
Nodes-1437.100/2401.200-2431.2001k2 AFSK 115k2 FSKKE6QLL
Nodes-2437.100/2401.200-2431.2001k2 AFSK 115k2 FSKKE6QLL
NOAA-12137.620/1701.000
NOAA-14137.620/1701.000
NOAA-15137.620/1702.500
NOAA-16137.620/1701.000
NOAA-17137.500/1701.000
NOAA-18137.9125/1707.000
NOAA-19137.100/1698.000
NO-44 (PCSAT-1)145.827145.8271200bps AFSK(A) W3ADO-1
NO-44 (PCSAT-1)435.250145.8279600bps FSK(A) PCSAT-1
NO-44 (PCSAT-1)144.3901200bps AFSK(B) PCSAT-11
NO-44 (PCSAT-1)144.3909600bps FSK(B) PCSAT-12
NO-45 (Sapphire)145.945437.1001200bps AFSKKE6QMD
NO-60 (RAFT)145.825145.8251200bps AFSKRAFT
NO-61 (ANDE)145.825145.8251200bps AFSKANDE-1
NO-62 (FCAL)437.3851200bps AFSKKD4HBO
NO-83 (BRICsat)28.120435.3509600bps FSK PSK31BRCSAT
NO-84 (PSat-A/B)28.120435.3501200bps AFSK PSK31PSAT
NPS-SCAT2401.200-2447.6001200bps AFSK CWK6NPS
nSight-1 (AZ02)435.900/2405.0009600bps GMSKON02AZ
NUDT-PhoneSat (CAS-3I)437.3009k6 GFSKBJ1SJ
NUDTSat (CN06)436.2709600bps BPSKBG7AKF
NuSat-1 (LO-87)435.935-435.965145.965-145.935SSB CW
NuSat-1 (LO-87)436.4459k6/19k2/40k0* GFSK
NuSat-2435.935-435.965145.965-145.935SSB CW
NuSat-2437.4459k6/19k2/40k0* GFSK
Oculus-ASR (NanoSat-6)437.2009600bps GMSK
OO-38 (OPAL)437.1009600bps FSKKF6RFX
OPTOS
OPUSAT437.1541k2AFSK 9k6GFSK CWJL3ZCA
O/OREOS437.3051200bps AFSKKF6JBP
ORS-Squared437.3259600bps GMSK
OSIRIS-3U437.5059k6-38k4 GMSK
OSSI-1437.5251200bps AFSK CW
OUFTI-1435.045145.9509600bps DSTAR FSK CWOUFTI-1
PACE437.4851200bps AFSK CW
PACSAT (AO-16)145.920437.026FM USB
PACSAT (AO-16)145.920437.0261200bps JASPACSAT-11 -12
PCSAT-1 (NO-44)145.827145.8271200bps AFSK(A) W3ADO-1
PCSAT-1 (NO-44)435.250145.8279600bps FSK(A) PCSAT-1
PCSAT-1 (NO-44)144.3901200bps AFSK(B) PCSAT-11
PCSAT-1 (NO-44)144.3909600bps FSK(B) PCSAT-12
PCSAT-2145.825435.2759600bps FSKPC2TLM
Pegasus-1468.000FSK
Pegasus (AT03)436.6709600bps GMSKON03AT
Perseus-M1400.160/400.170*9600bps GFSK
Perseus-M2400.190/400.221*9600bps GFSK
PharmaSat-1437.4651200bps AFSKKE7EGC
Phase-3A435.153-435.277145.962-145.838SSB CW
Phase-3B (AO-10)435.030-146.180145.975-145.825SSB CW
Phase-3C (AO-13)435.423-435.573145.975-145.825SSB CW
Phase-3D (AO-40)400bps PSK
PHOENIX (TW01)436.9159600bps GMSKON01TW
PhoneSat1 (GRAHAM)2401.200-2431.2001200bps AFSKKJ6KRW-2
PhoneSat2.42401.200-2431.2001200bps AFSKKJ6KRW
PhoneSat2.52401.200-2431.2001200bps AFSKKJ6KRW
PicoDragon437.xxx1200bps AFSK CWXV9PID
PICPOT437.4859600bps FSK
PICPOT2440.00010kbit GFSK
PicSat145.910435.5251200bps BPSK FM
PO-28 (POSAT)145.925/145.975435.075/435.2759600bps FSKPOSAT1-11 -12
PO-34 (PANSAT)436.500436.500Spectrum
PO-63 (PehuenSat)145.8251200bps AFSKLU1YUC
Pocket-PUCP437.2001200bps AFSK CW
PolyITAN-1437.6779600bps 2FSK CWEM0UKP
PolyITAN-2-SAU (UA01)436.6009600bps BPSKQBUA01
POPSAT-HIP1437.4051k2 9k6 CCSDS CWPOPSAT
Pratham437.4551200bps AFSK CWPRATHAM
PrintSat437.3259600bps GMSK
PRISM (HITOMI)437.4251k2AFSK 9k6GMSK CWJQ1YCX
Proiteres437.4851200bps AFSK CWJL3YZL
Proiteres-2435.650145.850Digipeater 1k2AFSK CW
Prox-1 (Nanosat-7)437.3452300.000
PSat-A/B (NO-84)28.120/145.825435.350/145.8251200bps AFSK PSK31PSAT
PTecSat436.000/437.000-437.2001200bps AFSK
PUCP-SAT-1145.840145.840/437.2001200bps AFSK
PW-Sat1435.020145.9001200bps BPSK FM CWVOID
QB50p1 (EO-79 FUNcube-3)435.047-435.077145.965-145.9351200bps BPSK CW SSBQB50P1
QB50p2 (EO-80)435.080145.880/145.8401200bps BPSK CW FMQB50P2
QBEE (SE01)435.8009600bps GFSKON01SE
QBITO (ES01)436.8109600bps GFSK
QIKCOM-1145.825145.8251200bps AFSKQIKCOM-1
QUAKESAT436.6829600bps FSKKD7OVB
Quantutong-1 (TY-6 Tianyi-6 Xiaoxiang-6)436.100/2415.000/5667.000436.100*/2415.000/5845.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Qubescout-S1437.5259600bps GMSK
RACE437.52538k4 GMSK CW
RadFxSat (Fox-1B AO-91)435.250145.960FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV
RadFXsat-2 (Fox-1E)145.860-145.890435.790-435.7601200bps BPSK
RadSat-g437.4259600bps GMSK
RAFT (NO-60)145.825145.8251200bps AFSKRAFT
RAIKO2.285GHz 13GHz38.4Kbps-500Kbps BPSK
RANGE-A/B437.150/437.4750.1kbps-115.2kbps FSK/MSK/GFSK/GMSK
RASAT437.4009600bps FSKRASAT0-11 -12
RAX-1437.5059600bps GMSKRAX-1
RAX-2437.3459600bps GMSK
Reaktor Hello World437.775/2410.0009k6 2GFSK/1Mbps MSK
RINCON436.8701200bps AFSKWA4CEW
RISING-2435.xxx2401.xxx1200bps 9600-96000bps
Robusta437.3251200bps FM
Robusta-1B437.3251200bps AFSK CWFX6FR
RSP-00145.890/436.9301k2AFSK 38k4 pi/4QPSK CW8J1RSP
RS-1 (Radio Sputnik 1)
RS-2 (Radio Sputnik 2)
RS-3 (Radio Sputnik 3)
RS-4 (Radio Sputnik 4)
RS-5 (Radio Sputnik 5)
RS-6 (Radio Sputnik 6)
RS-7 (Radio Sputnik 7)
RS-8 (Radio Sputnik 8)
RS-9 (Radio Sputnik 9)
RS-10 (COSMOS 1861)CW
RS-11 (COSMOS 1861)CW
RS-12 (COSMOS 2123)21.210- 21.25029.410- 29.450SSB CW
RS-13 (COSMOS 2123)21.260- 21.300145.860-145.900SSB CW
RS-14 (Informator-1)CW
RS-15 (Radio Rosto)CW
RS-16 (Mozhayets-2)CW
RS-17 (Sputnik 40)CW
RS-18 (Sputnik 41)CW
RS-19 (Sputnik 99)CW
RS-20 (Mozhayets-3)CW
RS-21 (Kolibri-2000)CW
RS-22 (Mozhayets-4)CW
RS-23 (Tatyana)CW
RS-24
RS-25 (Mozhayets-5)CW
RS-26 (Sinah-1)
RS-27 (Baumanets-1)
RS-28 (UgatuSat)CW
RS-29 (Sterkh)
RS-30 (Yubileiniy-1)CW
RS-31 to RS-37
RS-38 (Tatyana-2)CW
RS-39 (Chibis-M)CW
RS-40 (Yubileyny-2 MiR)CW
RS-41 (AIST-1)CW
RS-42
RS-43 (AIST-2)CW
RS-44
RS-45
RS-46 (COSMOS-2491)CW
RS-47 (COSMOS-2499)CW
RS-48 (AIST-2D)CW
SACRED436.8701200bps AFSKWA4CEW
SAFIR-S9600bps FSKDP1AIS
SamSat-218D435.590-435.610145.850-145.890TRXSSAU CWSAMSAT-218D
Sathyabamasat145.9802400bps BPSK CWSNSAT
SaudiSat-1A (SO-41)436.7759600bps FSKSASAT1-11 -12
SaudiSat-1B (SO-42)436.0759600bps FSKSASAT2-11 -12
SaudiSat-1C (SO-50)145.850436.795FM_tone 67.0Hz
SaudiSat-4Ka-band SSB
SEAM437.2509600bps GMSKSA0SAT
SEEDS437.4851200bps AFSKJQ1YGU
SEEDS-II (CO-66)437.4851k2AFSK CW DigiTalkerJQ1YGU
SERPENS145.980/437.3651k2 MSK/9k6 GFSK CWPY0ESA
SGSat437.4509600bps FSK
Shaonian-Xing(Juvenile-1F)9600bps BPSKMXSAT-1
ShindaiSat437.3051200bps AFSK CWJR0ZST
SHIN'EN2 (FO-82)145.940-145.960435.280-435.260SSB WSJT/CWJG6YIG
SiriusSat-1 (SXC1-181)435.5704800bps GMSKRS13S
SiriusSat-2 (SXC1-182)435.6704800bps GMSKRS14S
skCUBE437.100437.100/2401.0009600bps GMSK Digipeater CWOM9SAT
SkyCube915.00057.6Kbps
SNUSAT-1 (KR02)436.0901200bps BPSKON02KR
SNUSAT-1b (KR03)435.9501200bps BPSKON03KR
SO-33 (SEDSAT-1)437.9109600bps FSKSEDSAT-1
SO-35 (SUNSAT-1)436.291145.825/2250.0009600bps FMSUNSAT-3
SO-41 (SaudiSat-1A)436.7759600bps FSKSASAT1-11 -12
SO-42 (SaudiSat-1B)436.0759600bps FSKSASAT2-11 -12
SO-43 (Starshine)9600bps FSKSTRSHN
SO-50 (SaudiSat-1C)145.850436.795FM_tone 67.0Hz
SO-67 (SumbandilaSat)145.875435.345FM_tone 233.6Hz
SOCRATES
SOHLA-1 (MAIDO-1)437.5051200bps AFSK CWJL3YUS
SOMP437.4851200bps AFSK CWDP0TUD
SOMP-2 (DE02)437.4059600bps GMSK
SpaceCube (FR05)145.860436.8801200bps AFSK FMON05FR
SpinSat437.2309600bps GFSK
SporeSat2401.200-2431.2001200bps AFSK
Sprites437.240/437.325125bps MSK
SPROUT437.5251k2AFSK 9k6GMSK CWJQ1ZJQ
SPROUT437.600437.600Digipeater Digitalker SSTV
SRMSAT145.900437.500CW
SSETI (XO-53)437.2509600bps FSKSSETI1
STACEM
StangSat
STARS (KUKAI mother)437.4851200bps FM CWJR5YBN
STARS (KUKAI daughter)437.4651200bps FM CWJR5YBO
STARS-II (Mother)437.4051200bps AFSK CWJR5YDX
STARS-II (Daughter)437.4251200bps AFSK CWJR5YDY
STARS-C (Mother)437.4051200bps FM CWJJ2YPL
STARS-C (Daughter)437.4251200bps FM CWJJ2YPM
STARS-Me (Mother)437.4051k2AFSK 9k6GMSK CWJJ2YPL
STARS-Me (Daughter)437.4251k2AFSK 9k6GMSK CWJJ2YPM
STARS-AO437.400/437.2001k2AFSK 115kbpsGMSK CW
STEP Cube Lab (STEP-1)437.4859600bps FSK CW
STMSat-1437.000/437.8009600bps GMSK SSTV
STRaND-1437.5689600bps GMSK
StudSat437.505437.5059600bps FSK CW
STU-12402.000-2445.0009600bps GMSK
SUCHAI437.225CWSUCHAI
SuitSat-1 (AO-54)145.990FM
SuitSat-2 (ARISSat-1)435.742-435.758145.938-145.922FM linear/inverting
SuitSat-2 (ARISSat-1)145.950FM SSTV Telemetry
SuitSat-2 (ARISSat-1)145.918BPSK-1000/CWRS01S
SuitSat-2 (ARISSat-1)145.939BPSK-400/CW
SumbandilaSat (SO-67)145.875435.345FM_tone 233.6Hz
Supernova-Beta437.5701200bps AFSK
SurfSat437.2759600bps FSK
SUSat (AU01)436.7759600bps FSK
SwampSat437.3859600bps FSK
Swayam COEP437.0251200bps BPSK CWSWAYAM
SwissCube-1437.5051200bps BFSK CWHB9EG1
S-NET A/B/C/D435.950/2263.0001k2*/2k4 FFSKDP0TBB
TabletSat-Aurora435.550/436.1009600bps GMSK D-STAR
Tancredo-1 (UbatubaSat)437.2001200bps AFSK CWPY0ETA
Tanusha-SWSU-1 (RS-6S)437.0509600bps FSK VoiceRS6S
Tanusha-SWSU-2 (RS-7S)437.0509600bps FSK VoiceRS7S
Tanusha-SWSU-3 (RS-8)437.0501200bps AFSK VoiceRS8S
Tanusha-SWSU-4 (RS-9)437.0501200bps AFSK VoiceRS9S
TBEX-A437.485
TBEX-B437.535
TechEdSat-1437.4651200bps FM CWKJ6TVO
TechEdSat-3437.4651200bps AFSK CW
TechEdSat-4
TechEdSat-5
TechEdSat-6
TechnoSat435.9504k8*/9k6 GMSK CWDP0TBA
TechSat-1B (GO-32)145.850/145.930435.2259600bps FSK4XTECH-11 -12
TeikyoSat-3437.4501200bps AFSK CWJQ1ZKM
Ten-Koh435.280437.3901k2AFSK 9k6BPSK WSJT
TEPCE-1/2
TetherSat437.100/437.3059600bps GFSK
Tianwang-1A (TW-1A SECM-1)435.6454k8*/9k6 GMSK
Tianwang-1B (TW-1B NJUST-2)437.6454k8*/9k6 GMSK
Tianwang-1C (TW-1C NJFA-1)435.6454k8*/9k6 GMSK
Tianyi-1 (TY-1 Xiaoxiang-1)437.500/437.5259600bps GMSK
Tianyi-2 (TY-2 Xiaoxiang-2)435.350/2403.000/5653.000435.350*/2403.000/5833.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Tianyi-3 (TY-3 Xiaoxiang-3)435.875/2406.000/5656.000435.875/2406.000/5836.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Tianyi-4 (TY-4 Xiaoxiang-4)435.925/2409.000/5659.000435.925/2409.000/5839.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Tianyi-5 (TY-5 Xiaoxiang-5)436.025/2412.000/5665.000436.025/2412.000/5842.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Tianyi-6 (TY-6 Xiaoxiang-6 Quantutong-1)436.100/2415.000/5667.000436.100*/2415.000/5845.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
TigriSat435.0009600bps FSKHNATIG
TIsat-1145.980437.305FM AFSK PSK CWHB9DE
TiungSat (MO-46)145.850/145.925437.32538400bps FSKMYSAT3-11 -12
TJ3SatCW
Tomsk-TPU-120 (RS04S)437.0259600bps FSK VoiceRS4S
TO-31 (TMSAT-1)145.925/145.975436.925/436.9009600bps FSKTMSAT1-11 -12
TO-89 (ITF-2)437.5251200bps FM CWJQ1ZTK
Trailblazer-1437.4259600bps FSK
Triton-1435.xxx145.818/145.8231200bps RC-BPSK CWTRIV0 TRIV1
TSAT (TestSat-Lite)
TSUBAME437.5051200bps AFSK CWJQ1ZHX
TugSat-1 (CanX-3B)145.890/437.36532Kbps-256Kbps BPSK
TuPOD437.4251200bps GMSK CWTUPOD
TURKSAT-3USAT145.940-145.990435.200-435.250SSB CW
TW-1A (Tianwang-1A SECM-1)435.6454k8*/9k6 GMSK
TW-1B (Tianwang-1B NJUST-2)437.6454k8*/9k6 GMSK
TW-1C (Tianwang-1C NJFA-1)435.6454k8*/9k6 GMSK
TY-1 (Tianyi-1 Xiaoxiang-1)437.500/437.5259600bps GMSK
TY-2 (Tianyi-2 Xiaoxiang-2)435.350/2403.000/5653.000435.350*/2403.000/5833.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
TY-3 (Tianyi-3 Xiaoxiang-3)435.875/2406.000/5656.000435.875/2406.000/5836.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
TY-4 (Tianyi-4 Xiaoxiang-4)435.925/2409.000/5659.000435.925/2409.000/5839.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
TY-5 (Tianyi-5 Xiaoxiang-5)436.025/2412.000/5665.000436.025/2412.000/5842.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
TY-6 (Tianyi-6 Xiaoxiang-6 Quantutong-1)436.100/2415.000/5667.000436.100*/2415.000/5845.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
UAPSat-1145.980437.3851200bps AFSKOA0UAP-1
UBAKUSAT437.3259600bps GMSK CWYM1RAS
UBAKUSAT145.940-145.990435.200-435.250SSB linear
UbatubaSat (Tancredo-1)437.2001200bps AFSK CWPY0ETA
UCLSat (GB03)435.9759600bps GMSKON03GB
UiTMSat-1 (BIRD-MY)145.825145.825APRS digipeater CWJG6YKN
UKube-1435.060-435.080145.960-145.940SSB
UKube-1145.805/2401.0001200bps BPSK CWUKUBE1
UniBRITE (CANX-3)145.890CW
UNICubeSAT437.3059600bps FSK
UNIFORM-12228.000
UniSat-5437.175/437.4259600bps GMSK
UniSat-6437.4259600bps GMSKII0US
UNITEC-15840.0001200bps AFSK CWJQ1ZUN
UNSA-SAT13.4GHz230Kbps BPSK
UNSW-EC0 (AU02)436.525/2400.5004800bps GMSKON02AU
UO-9 (UoSAT-1)145.825/435.025SSB CW
UO-11 (UoSAT-2)145.826/435.025(V)FM (S)PSKUOSAT-2
UO-14 (UoSAT-3)145.975435.070FM
UO-15 (UoSAT-4)CW
UO-22 (UoSAT-5)145.900/145.975435.1209600bps FSKUOSAT5-11 -12
UO-36 (UoSAT-12)145.960437.400/437.02538400bps FSKUO121-11 -12
UPSat (GR02)435.7659600bps GMSKGND
URSA MAIOR (IT02)435.9509600bps FSKURSAMR
USS Langley28.120/145.825437.475/435.3509600bps FSK PSK31
UWE-1437.5051200bps AFSKDP0UWE
UWE-2437.3851200bps AFSK CW
UWE-3435.000/436.395/437.385*9600bps GMSK CWDP0UWG
VELOX-I145.9809600bps FSK CWVELOXI
VELOX-P2437.305145.9801200bps BPSK CW
VELOX-2145.9301200bps BPSK CWVELOX2
Velox-III437.3751200bps AFSK CWJG6YBW
Venta-1437.325/2289.2509600bpsYL1VA
Vermont Lunar437.3059600bps FSKW1VTC2
VO-52 (Hamsat)435.220-435.280145.930-145.870SSB CarrierIndian
VO-52 (Hamsat)435.225-435.275145.925-145.875SSB CWDutch
VZLUsat-1 (CZ02)437.2404800bps MSK CWVZLUSAT1
WASEDA-SAT2437.4851200bps PCM-FSK CWWASEDA
WASEDA-SAT3437.2901200bps PCM-FSK CW
WE_WISH437.5152400bps FM SSTV CWJQ1ZIJ
WNISAT-1467.674
WO-18 (WEBERSAT)437.104/437.0751200bps PSK
WO-39 (JAWSAT)145.860437.070/437.1759600bps FSK
Wren437.4051200bps FSK CW
Xatcobeo437.365/145.9401200bps FFSK SSR CW
Xiaoxiang-1 (TY-1 Tianyi-1)437.500/437.5259600bps GMSK
Xiaoxiang-2 (TY-2 Tianyi-2)435.350/2403.000/5653.000435.350*/2403.000/5833.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Xiaoxiang-3 (TY-3 Tianyi-3)435.875/2406.000/5656.000435.875/2406.000/5836.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Xiaoxiang-4 (TY-4 Tianyi-4)435.925/2409.000/5659.000435.925/2409.000/5839.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Xiaoxiang-5 (TY-5 Tianyi-5)436.025/2412.000/5665.000436.025/2412.000/5842.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
Xiaoxiang-6 (TY-6 Tianyi-6 Quantutong-1)436.100/2415.000/5667.000436.100*/2415.000/5845.0009k6 GMSK/5Mbps OFDM
X-CubeSat (FR01)145.860437.0201200bps AFSK FMON01FR
XI-IV (CO-57)437.4901200bps AFSK CWJQ1YCW
XI-V (CO-58)437.3451200bps AFSK CWJQ1YGW
XO-53 (SSETI)437.2509600bps FSKSSETI1
XW-1 (HO-68)145.925-145.975435.765-435.715SSB invertingBJ1SA-11 -12
XW-1 (HO-68)145.825435.675FM_tone67Hz
XW-1 (HO-68)CWBJ1SA
XW-2A (CAS-3A)435.030-435.050145.685-145.6659k6/19k2* GMSK/CWBJ1SB
XW-2B (CAS-3B)435.090-435.110145.750-145.7309k6/19k2* GMSK/CWBJ1SC
XW-2C (CAS-3C)435.150-435.170145.815-145.7959k6/19k2* GMSK/CWBJ1SD
XW-2D (CAS-3D)435.210-435.230145.880-145.8609k6/19k2* GMSK/CWBJ1SE
XW-2E (CAS-3E)435.270-435.290145.935-145.9159k6 GMSK/CWBJ1SF
XW-2F (CAS-3F)435.330-435.350146.000-145.9809k6 GMSK/CWBJ1SG
ZACube-1145.860437.3551k2AFSK 9k6GMSK* CW123456
ZACube-2437.525/1260.250437.345/2405.000
ZA-AeroSat(AZ01)437.1959600bps GMSKON01AZ
Zhou Enlai (Huai'An-1 HA-1)145.930436.950FM 9600bps BPSKBI4ST
error: Alle Artikel, Anzeigen und Bilder unterliegen dem Copyright von Jörg Korte (DD1GO) oder bei einer unserer Agenturen und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung in schriftlicher Form des Herausgebers weder in anderen Printmedien, Webseiten, Newslettern oder Blogs veröffentlicht, archiviert oder sonst wie publiziert werden. Es ist jedoch gestattet unseren Artikel mit einem Link zu teilen.